Search :
Tubiyono
Club Bahasa Indonesia

Sosial untuk Dzuafak

 

 Hari Jumat merupakan salah satu hari raya dalam sepekan.  Dapat dikatakan Jumat adalah "sayidul ayam" hari yang diunggulkan daripada hari-hari lainnya. Mengapa demikian? Iya, karena hari itu, Jumat, umat nuslim yang beriman  berkumpul melaksanakan sholat jumat bersama-sama. Setiap tindakan apa pun (sedekah, infak, zakat dll) dilipatgandakan pahalanya. 

Untuk menyempurnakan ibadah sholat biasanya diiringi dengan berinfak atau bersedekah.

Profile

Buku

Buku "Struktur Semantis Verba dan Aplikasinya pada Struktur Kalimat dalam Bahasa Jawa" merupakan hasi penelitian dari tim Bapak Tubiyono dkk yang mencoba mengklasifikasikan secara sistematis verba-verba bahasa Jawa berdasarkan ciri-ciri atau struktur semantiknya.