Drs. Tubiyono, M.Si Official Website

Sosial untuk Dzuafak

 

 Hari Jumat merupakan salah satu hari raya dalam sepekan.  Dapat dikatakan Jumat adalah “sayidul ayam” hari yang diunggulkan daripada hari-hari lainnya. Mengapa demikian? Iya, karena hari itu, Jumat, umat nuslim yang beriman  berkumpul melaksanakan sholat jumat bersama-sama. Setiap tindakan apa pun (sedekah, infak, zakat dll) dilipatgandakan pahalanya. 

Untuk menyempurnakan ibadah sholat biasanya diiringi dengan berinfak atau bersedekah.

Berita Terkini

DZUAFA: TANGGUNG JAWAB SIAPA?

Surabaya, 13/9/2021. Dzuafa dalam tulisan ini mengacu kepada kategori fakir, miskin, dan anak yatim (piatu). Dzuafa tanggung jawab keluarga, masyarakat, atau negara?      

Read More »

DZUAFA DAN DAMPAKNYA BAGI NEGARA

Surabaya, (2/9/2021): Dzuafa” berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “lemah”. Dengan istilah lain, dzuafa adalah komunitas yang memiliki ciri-ciri secara fisik dan sosial berbeda

Read More »

Sosial untuk Dzuafak

   Hari Jumat merupakan salah satu hari raya dalam sepekan.  Dapat dikatakan Jumat adalah “sayidul ayam” hari yang diunggulkan daripada hari-hari lainnya. Mengapa demikian? Iya,

Read More »